Úvod Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.
Sídlo: Tovární 1553, 535 01 Přelouč
IČO: 60110759
Tel.:
 +420 493 691 119
E-mail: ostromer@truckservice.group

 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ve všech záležitostech ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

e-mailem: ochranaou@czechoslovakgroup.cz

Písemně na adrese: Tovární 1553, 535 01 Přelouč

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

·         Osobní údaje, které nám sami poskytnete:

 •   za účelem realizace objednávky: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mail, telefon, platební údaje dle typu platby
 •   zřízení uživatelského účtu pro zjednodušení obchodování: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mail, telefon, platební údaje dle typu platby
 •   odesláním dotazu nebo kontaktního formuláře: jméno, příjmení, e-mail
 •   Cookies: využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh           e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní.

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

·         Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

 •   Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem osobních údajů, tj. námi
 •   Oprávněný zájem správce pro potřeby přímého marketingu, tedy zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů
 •   Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingu v případě, že nedošlo k objednání žádného zboží či služby

·         Účelem zpracování osobních údajů je:

 •  Řádné vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem
 •  Zasílání obchodních sdělení či uskutečňování jiných marketingových aktivit

Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení či být jinak dotčeni našimi marketingovými aktivitami, máte možnost kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingu odvolat. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu nebo v sekci soukromí ve svém účtu. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu, tj. po dobu poskytování záruky (24 měsíců). Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Komu osobní údaje předáváme?

E-shop je napojen na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které náš e-shop používá, naleznete ve svém účtu v sekci Soukromí.

Pokud jste neodeslali objednávku a nemáte vytvořený osobní účet, tak e-shop nepředal žádná osobní data aplikaci třetí strany. Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o Vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou Vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, kteří garantují vhodné záruky, náležité zajištění ochrany osobních údajů a při zpracování dodržují veškeré platné právní předpisy.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Pokud jste naším zákazníkem (odeslali jste alespoň jednu objednávku), je Vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce soukromí naleznete přehled Vašich osobních údajů, které zpracováváme a informaci, za jakým účelem tak činíme.

Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme Vaše osobní údaje.

Zde máte možnost zpravovat Vámi udělené souhlasy se zpracováním osobních údajů, odvolat tyto souhlasy nebo celý Váš účet a Vaše osobní údaje smazat.

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

·         Právo na přístup k osobním údajům

 •   Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, po jakou dobu, komu tyto údaje předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace byste měli nalézt v tomto dokumentu. Nebudete-li si jistí, můžete nás požádat o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a případně požádat o přístup k těmto osobním údajům.

·         Právo opravu osobních údajů

 •   Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

·         Právo na výmaz osobních údajů

 •   V některých případech máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jde o situace, kdy:
  •    Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  •   odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný právní důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
  •    využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) a v rámci tohoto práva vyjde najevo, že v dané situaci převažuje Váš zájem nad naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů;
  •    domníváte se, že osobní údaje jsou námi zpracovány protiprávně.

Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

·         Právo na omezení zpracování

 •   V některých případech máte možnost požadovat omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost Vašich osobních údajů; domníváte se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování). Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, budou tyto moct být zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou jejich uložení či zálohy).

·         Právo vznést námitku proti zpracování

  Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše „Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?“), proti takovému zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

·         Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.5.2018

© 2022, EXCALIBUR TRADE spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

eBRÁNA s.r.o. | Profesionální CMS | eod.cz

Přeskočit na začátek stránky

CZECHOSLOVAK GROUP 

Excaliburarmy 

Provozovna e-shopu
TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.
Prodej náhradních dílů Tatra, Praga V3S a jiné
T. G. Masaryka 123
507 52 Ostroměř

(pondělí - pátek od 7:00 - 16:00 hodin)
Tel: 493 691 119 
Mob: 777 741 597777 741 435
E-mail: ostromer@truckservice.group