Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu excaliburmoto.cz


I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost TRUCK SERVICE GROUP s.r.o., která si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez udání důvodu.
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené společností TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. (dále jen prodávající, nebo TRUCK SERVICE GROUP). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka.

Zboží prodávané, pokud se nejedná o zboží nově vyrobené, je zbožím dlouhodobě skladovaným nebo repasovaným (opraveným), což kupující bere na vědomí. Toto zboží může mít tyto nedostatky: vady způsobené skladováním, opotřebení jednotlivých částí, odlišná barevnost, neúplnost souboru zboží apod., což kupující akceptuje. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které kupujícího upozornil. U nákupu zboží dlouhodobě skladovaného a repasovaného (opraveného) je nejvhodnější osobní odběr. U těchto druhů zboží je na stav předem upozorněno.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je naplněna, respektive uzavřena v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, s daty je zacházeno v souladu s platnými právními předpisy, zejména obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).


III. Platební podmínky a expediční lhůty
Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno třetí až sedmý pracovní den po obdržení objednávky, v případě osobního odběru bude zboží připraveno během tří pracovních dnů a zákazník bude o možném odběru informován e-mailem.
V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost určení poštovného a celní odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři dny
TRUCK SERVICE GROUP si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.
Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.
Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránce druhy plateb, poštovné a balné.

Uvedené ceny zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně 21% DPH.
 
IV. Nedoručené zásilky
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (PPL adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.
Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v e-shopu možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

V. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny TRUCK SERVICE GROUP a právním řádem platným v České republice.
Reklamační řád internetové prodejny je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Prodávající je v souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oprávněn jednostranně změnit obchodní podmínky. V tomto případě o změnách neprodleně informuje kupujícího, který má právo změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět.
Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl.

(dle ustanovení § 14 zákona o ochraně spotřebitele): 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH PNEUMATIK, ELEKTROZAŘÍZENÍ, PŘENOSNÝCH BATERIÍ A  AKUMULÁTORŮ

 Společnost TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. plní své vybrané povinnosti související mj. se zpětným odběrem použitých přenosných baterií, akumulátorů, elektrozařízení a pneumatik na základě smluv uzavřených s kolektivními systémy:

-          REMA, REMA Battery (www.remasystem.cz

-          ELT Management Company Czech Republic - ELTMA (www.eltma.cz).

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat své použité výrobky (elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory, pneumatiky).

Spotřebitel má v systému nakládání s použitými výrobky zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem, bateriemi nebo pneumatikami. Tyto použité nepotřebné výrobky nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

 
Zpětný odběr použitých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů:

Použité elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v místě jejich nákupu (na adrese kamenné prodejny společnosti TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.) nebo na místech zpětného odběru nebo odděleného sběru kolektivního systému REMA. Bližší informace o místech zpětného odběru a o dalších možnostech zpětného odběru použitých přenosných baterií, akumulátorů a elektrozařízení naleznete na internetových stránkách kolektivního systému www.remasystem.cz .

 
Jak se zbavit starého spotřebiče, přenosné baterie nebo akumulátoru?

-          prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr: http://www.remasystem.cz/sberna-mista/

-          prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

-          v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:BALÍK

-          v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

-          v místě prodeje na adrese kamenné prodejny společnosti TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.

Další informace související se zpětným odběrem použitých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů naleznete na:

http://www.remasystem.cz/wp-content/uploads/documents/rema-battery/pro-verejnost/01.pdf

Zpětný odběr použitých pneumatik:

Použité pneumatiky můžete bezplatně odevzdat v místě jejich nákupu (na adrese kamenné prodejny společnosti TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.)  nebo na místech zpětného odběru kolektivního systému ELTMA. Bližší informace o místech zpětného odběru použitých pneumatik naleznete na internetových stránkách kolektivního systému www.eltma.cz .

 

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku

© 2024, EXCALIBUR TRADE spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Mapa stránek

eBRÁNA s.r.o. | Profesionální CMS | eod.cz

Přeskočit na začátek stránky

CZECHOSLOVAK GROUP 

Excaliburarmy 

Provozovna e-shopu
TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.
Prodej náhradních dílů Tatra, Praga V3S a jiné
T. G. Masaryka 123
507 52 Ostroměř

(pondělí - pátek od 7:00 - 16:00 hodin)
Tel: 493 691 119 
Mob: 777 741 597777 741 435
E-mail: ostromer@truckservice.group