Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu MOTOTECHNA.EU


I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost EXCALIBUR TRADE spol. s r.o., která si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez udání důvodu.
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené společností EXCALIBUR TRADE spol. s r.o. (dále jen prodávající, nebo EXCALIBUR TRADE). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka.

Zboží prodávané, pokud se nejedná o zboží nově vyrobené, je zbožím dlouhodobě skladovaným nebo repasovaným (opraveným), což kupující bere na vědomí. Toto zboží může mít tyto nedostatky: vady způsobené skladováním, opotřebení jednotlivých částí, odlišná barevnost, neúplnost souboru zboží apod., což kupující akceptuje. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které kupujícího upozornil. U nákupu zboží dlouhodobě skladovaného a repasovaného (opraveného) je nejvhodnější osobní odběr. U těchto druhů zboží je na stav předem upozorněno.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je naplněna, respektive uzavřena v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. S daty je zacházeno v souladu se zákonem na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb.


III. Platební podmínky a expediční lhůty
Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno třetí až sedmý pracovní den po obdržení objednávky, v případě osobního odběru bude zboží připraveno během tří pracovních dnů a zákazník bude o možném odběru informován e-mailem.
V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost určení poštovného a celní odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři dny
EXCALIBUR TRADE si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.
Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.
Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránce druhy plateb, poštovné a balné.

Uvedené ceny zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně 21% DPH.
 
IV. Nedoručené zásilky
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (PPL adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.
Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v e-shopu možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

V. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny EXCALIBUR TRADE a právním řádem platným v České republice.
Reklamační řád internetové prodejny je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Prodávající je v souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oprávněn jednostranně změnit obchodní podmínky. V tomto případě o změnách neprodleně informuje kupujícího, který má právo změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět.
Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl.

(dle ustanovení § 14 zákona o ochraně spotřebitele): 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Vytisknout stránku

© 2017, EXCALIBUR TRADE spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

eBRÁNA s.r.o. | Profesionální CMS | eod.cz

Přeskočit na začátek stránky

CZECHOSLOVAK GROUP 

Excaliburarmy 

Provozovna e-shopu
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
Prodej náhradních dílů Tatra, Praga V3S a jiné
T. G. Masaryka 123
507 52 Ostroměř

(pondělí - pátek od 7:00 - 16:45 hodin)
Tel: 493 691 119 
Mob: 777 741 597777 741 435
E-mail: ostromer@excaliburtrade.cz